postimage-1179

Postrotemuseum

Levande berättelser om den nästan 400-åriga reguljära posttrafiken.

Museet är öppet varje dag från mitten av juni till mitten av augusti, kl. 10-15.

Se museets hemsida för mer information: http://www.aland.com/se/postrotemuseum.