postimage-1146

Postmästarens Contoire

Den ståtliga empirebyggnaden har genom åren inhyst många omtalade personer – gränspostmästare, tullförvaltare och kronolänsmän. I ett av rummen på nedre plan finns ”postmästarens Contoire” – en utställning som speglar tiden kring 1830 då huset upplevde sin glansperiod.