postimage-1388

Byggnaden

Efter 1808−1809 års krig, då Sverige förlorade hela Finland inklusive Åland till Kejsardömet Ryssland, kom Eckerö att utgöra det ryska rikets ytterstautpost mot väster i Östersjön. Den nya riksgränsen medförde ökad byråkrati vid transporter och postförsel och därför behövdes större utrymmen. Huset byggdes som arbetsplats och bostad för de tjänstemän som skötte post- och tullärenden.

Post- och tullhuset var Rysslands ansikte västerut; den första officiella byggnad som mötte resande från Ålands hav. Därför var det av stor symbolisk betydelse att huset var mäktigt och representativt.

Eckerö post- och tullhus är en av de bäst bevarade empirebyggnaderna i Finland. Huset ritades av Carl Ludvig Engel. Arkitekt Charles Bassi övervakade byggandet tillsammans med
arkitekt Anton Wilhelm Arppe. Post- och tullhuset var den mest storslagna byggnaden på Åland på sin tid och stod färdigt 1828 under Tsar Nikolai I:s regeringstid.

Byggnaden tillhör sedan 1994 landskapet Åland, förvaltas av Ålands landskapsregering och är idag ett säsongsöppet besöksmål. I huvudbyggnaden finns museiinteriören Postmästarens Contoire, utrymmen för utställningar och publika evenemang och en Artist in Residence-bostad för gästande konstnärer. I norra längan finns ett Postrotemuseum som drivs av Eckerö Hembygdsförening. I norra längan finns även Tsarevna Café & Bistro samt Mercedes Chocolaterie och Butik Smått & Gott.