postimage-1388

Byggnaden

Efter 1808−1809 års krig, då Sverige förlorade hela Finland inklusive Åland till Kejsardömet Ryssland, kom Eckerö att utgöra det ryska rikets yttersta utpost mot väster i Östersjön. Den nya riksgränsen medförde ökad byråkrati vid transporter och postförsel och därför behövdes större utrymmen. Anläggningen byggdes som arbetsplats och bostad för de tjänstemän som skötte post- och tullärenden.

Eckerö Post & Tullhus var Rysslands ansikte västerut; den första officiella byggnad som mötte resande från Ålands hav. Därför var det av stor symbolisk betydelse att byggnaden var imponerande och representativ.

Post & Tullhuset är en av de bäst bevarade empirebyggnaderna i Finland. Huset ritades av Carl Ludvig Engel. Arkitekt Charles Bassi som också utförde grundplanen övervakade byggandet tillsammans med
arkitekt Anton Wilhelm Arppe. Det var den mest storslagna byggnaden på Åland på sin tid och stod färdigt 1828 under Tsar Nikolai I:s regeringstid.

Fastigheten tillhör sedan 1994 landskapet Åland och förvaltas av Ålands landskapsregering och är idag ett säsongsöppet besöksmål.

Eckerö Post & Tullhus byggnadsminnesförklarades 07.08.2018. Anläggningen är därmed försedd med det högsta bevarandeskydd en byggnad kan få på Åland.