Sommarutställning NITTI 2.5-2.9 2018

Eckerö post- och tullhus

Byggnaden

Efter 1808−1809 års krig, då Sverige förlorade hela Finland inklusive Åland till Kejsardömet Ryssland, kom Eckerö att utgöra det ryska rikets ytterstautpost mot väster i Östersjön. Den nya riksgränsen medförde ökad byråkrati vid transporter och postförsel och därför behövdes större utrymmen. Huset byggdes som arbetsplats och bostad för de tjänstemän som skötte post- och

Eckerö post- och tullhus

Postrotemuseum

Levande berättelser om den nästan 400-åriga reguljära posttrafiken. Museet är öppet varje dag från mitten av juni till mitten av augusti, kl. 10-15. Se museets hemsida för

Eckerö post- och tullhus Utställningar

ÖppettiderÖppet 2.maj - 2.september

varje dag kl. 10-17


Under tiden september-april kan gruppbokningar tas emotTelefon till verksamhetsledaren

mån-tor +358 (0)18 25 412

Ålands landskapsregerings växel
+358(0)18 25000

Kalendarium