Mat och dryck

  Mercedes Chocolaterie har tillverkning och försäljning av handgjorda chokladprodukter av högsta kvalitet.

Eckerö post- och tullhus

Byggnaden

Efter 1808−1809 års krig, då Sverige förlorade hela Finland inklusive Åland till Kejsardömet Ryssland, kom Eckerö att utgöra det ryska rikets yttersta utpost mot väster i Östersjön. Den nya riksgränsen medförde ökad byråkrati vid transporter och postförsel och därför behövdes större utrymmen. Anläggningen byggdes som arbetsplats och bostad för de tjänstemän som skötte

Eckerö post- och tullhus

Eckerö hembygdsförenings Postrotemuseum

Levande berättelser om den nästan 400-åriga reguljära posttrafiken. I den norra flygeln finns Postrotemuseum som drivs av Eckerö hembygdsförening. Museet är öppet varje dag från mitten av juni till mitten av augusti, kl. 10-15. Entré: Vuxen 3€ Barn under 12 år gratis Se museets hemsida för

Eckerö post- och tullhus Utställningar

ÖppettiderÖppet 5.maj - 8.september

varje dag kl. 10-18

Fri entré till huvudbyggnaden

Under tiden september-april kan gruppbokningar tas emotTelefon

+358 (0)457 530 1435

Ålands landskapsregerings växel
+358(0)18 25000

Kalendarium