Eckerö Post- och tullhus

Byggnaden uppfördes år 1828 och tillhör sedan 1994 landskapet Åland och förvaltas av Ålands landskapsregering. Byggnaden är idag ett säsongsöppet besöksmål. I huvudbyggnaden finns museiinteriören Postmästarens Contoire, utrymmen för utställningar och publika evenemang och en Artist in Residence-bostad för gästande konstnärer. I norra längan finns ett Postrotemuseum som drivs av

Eckerö post- och tullhus

Postrotemuseum

Levande berättelser om den nästan 400-åriga reguljära posttrafiken. Museet är öppet varje dag från mitten av juni till mitten av augusti, kl. 10-15. Se museets hemsida för

Eckerö post- och tullhus Utställningar

Öppettider


Sommarutställning

KALEVALAND & SQIN

konsthantverk från Åland och Birkaland
2. maj-31. maj öppet ti-sö kl. 10-17
1. juni -3. september dagligen kl. 10-17

GRATIS INTRÄDE!

Gruppbokningar
utanför säsongen.

tel. 018 25 000 och 040 1799 715Kalendarium